Дистанційне навчання


Минув час. Це був перший досвід використання у роботі дистанційних форм навчання. Чи були у 2020 році ці форми ефективними? Очевидно, що не зовсім. Ми, у повіній мірі, ще не були готові до цього. Та короновірус уніс свої корективи. А далі - війна.... Відтоді ми значно удосконалили дистанційні форми і методи навчання. Нині працюємо на корпоративних платформах Google Workspace for Education. Чому залишив цю сторінку? Для того, щоб пам'ятати з чого усе починалося. Успіху усім нам!

УВАГА! прошу всіх моїх учнів, які почали роботу із наведеними нижче завданнями надіслати повідомлення (Про початок, далі - хід роботи) на e-mail

 Моя електронна пошта: victorsapalev@gmail.com

Природознавство 5 клас

Підручник: Природознавство 5 кл.: підруч. для загальноосв. навч.закл. середньої освіти/ О.Г.Ярошенко, В.М.Бойко.- вид. 2 - ге, доопр. - К.: Видавництво "Світоч", 2018. - 224 с.: іл.

Урок 48.Тема: "Різноманітність організмів: гриби, бактерії"

Завдання для учнів:

1) Опрацювати матеріал підручника § 35 стор. 152 - 156

2) Переглянути презентацію"Гриби" за посиланням https://drive.google.com/drive/folders/14_b-P9NdKU2Pikbo9TNCl1rmOsG8UrHh 
3) Переглянути відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=-0aGkfcJync&t=30s

4) Запитання для самоконтролю стор 156.

5) Виконати завдання 6 стор 156 (заповнити таблицю)

6) Додатково (за бажанням) виконайте дослід. Опис досліду на стор 156 у рубриці "Станьте дослідниками природи". Хід досліду та його результати зніміть на відео. Відео надішліть на мою електронну пошту.

Урок 49.Тема: "Умови життя на планеті Земля. Середовище життя"
Завдання для учнів:
1) Опрацювати матеріал підручника § 38 стор. 162 - 166
2) Переглянути презентацію "Умови життя на Землі"
3) Дайте відповіді на запитання на стор. 166
4) Виконайте дослідження. Опис на стор 166 у рубриці "Станьте дослідниками природи". 

Навчальний тиждень:30 березня-03 квітня 

Урок 50.Тема: "Пристосування організмів до періодичних змін середовища"
Завдання для учнів:
1) Опрацювати матеріал підручника § 39 стор. 167 - 172
2) Переглянути відео  "Пристосування організмів до періодичних змін середовища"
3) Дайте відповіді на запитання на стор. 171
4) Виконайте завдання 6 на стор 172 (заповнити таблицю). Скріншот виконаного завдання надіслати на мою електронну пошту.
5) Виконайте ТЕСТhttps://forms.gle/uohzqcyN6J3Nj9om9

Навчальний тиждень: 06 квітня-10 квітня 

Урок 52.Тема: "Водне середовище життя. Пристосування організмів до життя у ньому"
Урок 53.Тема: "Грунтове середовище життя. Пристосування організмів до життя у ньому


Навчальний тиждень: 13 квітня-17 квітня 

Урок 54 Взаємозв*язки  між організмами. Вплив на організми чинників живої природи. 
Урок 55 Співіснування організмів.Екологічні системи

Навчальний тиждень 21-24 квітня
Урок 56 Тема "Рослинний і тваринний світ нашої місцевості".

Навчальний тиждень 27-30 квітня
Урок 57 Тема Практичне заняття № 7 "Ознайомлення з найпоширенішими отруйними рослинами, грибами і тваринами нашої місцевості".
Урок 58 Тема Практичне заняття № 8 "Визначення назв найбільш поширених в Україні рослин, грибів та тварин"


Навчальний тиждень 04-08 травня
Урок 59 Тема "Узагальнення з теми "Планета Земля - середовище існування живих організмів. Тематичне оцінювання".
Урок 60 Тема "Людина - частина природи. Зміни у природі, спричинені діяльністю людини."
Навчальний тиждень 12-15 травня

Урок 64 Тема" Підсумковий урок за ІІ семестр. Контрольна робота № 2"

Географія 6 клас.

Підручник: Географія: підруч для 6-х кл. загальноосв. навч.закл./ В.Ю.Пестушко, Г.Ш.Уварова.-К.:Генеза,2014.-256 с.
Урок 48.Тема: "Життя в морях та океанах. Багатства вод Світового океану".
Завдання для учнів:
1) Опрацювати матеріал підручника стор 169-172. 
2) Переглянути презентацію https://www.youtube.com/watch?v=DF5DmbRYM74 відео https://www.youtube.com/watch?v=rsk1UM1BcuQ
Урок 49.Тема:" Води суходолу - поверхневі і підземні. Річка: річкова система, басейн річки, річкова долина. Найдовші, найбільші за площею і найповноводніші річки світу".
Завдання для учнів:
1) Опрацювати матеріал підручника § 48 стор. 173 - 176
2) Переглянути презентацію "Води суходолу. Річки" за посиланням https://drive.google.com/drive/folders/1lpNwxB_bMvxyv3I4-SZkVCo8A11RxS2n
3) Позначити на контурній карті річки: Дніпро, Янцзи, Дунай, Ніл, Амазонка, Місісіпі
4) Запитання для самоконтролю на стор 176 підручника
Урок 50.Тема :"Пороги і водоспади. Живлення, водний режим і робота річок".
Завдання для учнів:
1) Опрацювати матеріал підручника § 49 стор. 176 - 179
2) Переглянути презентацію  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=80MJRD1GkcY
3) Переглянути відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=IR1Y0mzWgF4
3) Запитання для самоконтролю на стор 179 підручника
4) Вміти знаходити і показувати положення на фізичній карті світу річки: Дніпро, Янцзи, Дунай, Ніл, Амазонка, Місісіпі
Урок 51.Тема :"Озера, їх різноманітність за площею, походженням озерних улоговин, солоністю. Найбільші і найглибші озера земної кулі".
Завдання для учнів:
1) Опрацювати матеріал підручника: §  50 стор. 179 - 181
2) Переглянути презентацію "Озера" за посиланням https://drive.google.com/drive/folders/1lpNwxB_bMvxyv3I4-SZkVCo8A11RxS2n
3) Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=ds0-wRrYaes
3) Позначити на контурній карті озера світу: Каспійське, Великі озера, Байкал, Вікторія
4) Запитання для самоконтролю: підручник стор 182

Навчальний тиждень:30 березня-03 квітня 

Урок 52.Тема :"Болота, особливості їх утворення та поширення. Штучні водойми: ставки, водосховища, канали".

Завдання для учнів:

1) Опрацювати матеріал підручника: § 50 стор 181-183; § 51 стор. 183 - 185

2) Переглянути презентацію "Болота та штучні водойми" 

3) Переглянути відео "Болота України"

4) Запитання для самоконтролю: підручник стор 185.

5) Виконайте ТЕСТ "Світовий океан та його частини"Урок 53.Тема :"Льодовики. Особливості утворення та поширення льодовиків. Багаторічна мерзлота".

Завдання для учнів:

1) Опрацювати матеріал підручника: § 50 стор 186-190

2) Переглянути презентацію "Болота та льодовики "

3) Переглянути відео "Що таке вічна мерзлота"

4) Запитання для самоконтролю: підручник стор 190.

Навчальний тиждень: 06 квітня-10 квітня Навчальний тиждень: 13 квітня-17 квітня 

Урок 59 Тема "Природні комплекси. Географічна оболонка".

Навчальний тиждень 21-24 квітня
Урок 60 Тема  "Природні зони Землі, їх особливості"
Урок 61 Тема Практична робота № 7 "Віртуальна екскурсія"
Навчальний тиждень 04-08 травня
Урок 62 Тема "Узагальнення з теми"Біосфера, грунти, природні комплекси. Тематичне оцінювання."
Урок 63 Тема "Кількість населення Землі. Розселення людей на Землі. Раси"

Навчальний тиждень 12-15 травня
Урок 64 Тема "Найбільші за площею та чисельністю населення держави світу. Україна на політичній карті світу"
Урок 65 Тема "Контрольна робота № 2"

Географія 7 клас.

Підручник: Географія: підруч. для 7 кл. загальноосв. навч. закл. / В.Ю.Пестушко, Г.Ш.Уварова.-К.:Генеза,2016.-272 с.

Урок49. Практична робота № 11 "Визначення типів клімату у межах помірного клімату Євразії за допомогою кліматичних діаграм". 
Завдання для учнів:
1) Опрацювати матеріал підручника стор 185-191.
2) виконати практичну роботу. Текст - за посиланням    https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17zWGI0Svmg17JehO3dsHPzSIitcfzOLm

Урок 50. Євразія: води суходолу
Завдання для учнів:
1) Опрацювати матеріал підручника § 49 стор. 191-195.
2) Переглянути презентацію https://www.youtube.com/watch?v=RUHGs-XAalI
3) Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=qur8j4UoKUI
4) Позначити на контурній карті географічні об*єкти Євразії: річки: Амур, Хуанхе, Янцзи, Меконг, Ганг, Інд, Євфрат, Тигр, Рейн, Дунай, Дніпро, Волга, Об, Єнісей, Лена.
5) Запитання для самоконтролю стор 195.

Навчальний тиждень:30 березня-03 квітня 

Урок 51. Озера Євразії. Природні зони. 
Урок 52. Природні зони Євразії. Вертикальна поясність.

Навчальний тиждень: 06 квітня-10 квітня 

Урок 53 Євразія: зміни природи материка людиною. Найвідоміші об*єкти, занесені до світової спадщини ЮНЕСКО
Урок 54 Населення Євразії. Найбільші держави.


Навчальний тиждень: 13 квітня-17 квітня 

Урок 56.Тема "Підсумковий урок з теми "Євразія. тематичне оцінювання".

Навчальний тиждень 21-24 квітня


Урок 58 Тема “Тихий океан: клімат і води, органічний світ, природні ресурси”.
Навчальний тиждень 27-30 квітня

Урок 59 Тема  "Атлантичний океан"
Навчальний тиждень 04-08 травня
Урок 60 Тема "Індійський океан"


Географія 8 клас.

Підручник: Географія: підруч для 8-х кл. загальноосв. навч.закл./ В.Ю.Пестушко, Г.Ш.Уварова, А.І.Довгань -К.:Генеза,2016.-272 с.

Урок Тема: "Використання природно-ресурсного потенціалу України.  Основні види забруднень довкілля в Україні. Вплив екологічної ситуації на життєдіяльність населення".
Теоретичні відомості: підручник стор. 184 - 191. Відео https://www.youtube.com/watch?v=MtGIs_I6jTs
Додатково: оцініть забрудення довкілля у нашій місцевості. Для цього здійсніть прогулянку у межах місця проживання, знайдіть приклади забруднень, визначте який саме вид забрудення виявлено, зробіть фото чи невелике відео, надішліть матеріали на мою електронну пошту.


Навчальний тиждень:30 березня-03 квітня 

Урок 53. Узагальнення з теми "Ландшафти України".

Навчальний тиждень: 06 квітня-10 квітня 

Урок 54“Кількість населення в Україні та світі. Чинники, що впливають на кількість населення: природний рух, міграції”.

Урок 55 “Статево-віковий склад населення світу й України. Практична робота № 11 “Аналіз статево-вікових пірамід України та окремих країн” 

Завдання з географії для учнів 8 класу Стульневського НВК - на сайті дистанційного навчання школи за посиланням ТУТ

Географія 9 клас.

Підручник: Географія: підруч для 9-х кл. загальноосв. навч.закл./ В.Ю.Пестушко, Г.Ш.Уварова, А.І.Довгань -К.:Генеза,2017.-272 с.Прошу звернути увагу, що теми для самостійного опрацювання для учнів філії "Стульневський НВК" не співпадають із темами для учнів філії "Чернігівська ЗОШ І-ІІ ступенів "

Філія "Стульневський НВК"
Урок 33 Тема: "Виробництво тканин, одягу, взуття: особливості виробничого процесу, чинники розміщення. Вироництво в Україні та світі "
Завдання для учнів:
1) Опрацювати матеріал підручника § 33, 34 стор. 156-164.
2) Переглянути презентацію"Виробництво тканин, одягу, взуття в Україні та світіhttps://drive.google.com/drive/folders/1MwLUI3EMw2-O43UXC5u0MSUAEKA9cp5c
3) Переглянути відеоhttps://www.youtube.com/watch?v=PXTzCr6-Shk
4) Позначити на контурній карті центри розміщення текстильного, швейного, шкіряного, взуттєвого виробництва в Україні та найбільші у світі країни виробники і експортери тканин, одягу, взуття.
5) Запитання для самоконтролю стор 162, 164

Урок Тема: "Виробництво харчових продуктів, напоїв: особливості технологій виробництва, чинники розміщення. Виробництво харчових продуктів у нашому регіоні. Світові виробники харчових продуктів."

Навчальний тиждень:30 березня-03 квітня 

Урок 39 Тема: "Транспорт України. Транспортні вузли. Міжнародні транспортні коридори".


Урок 40 Тема: "Транспорт світу. Країни, що вирізняються високим рівнем розвитку залізниць і автошляхів. Міжнародні транспортні коридори."


Завдання з географії для учнів 9 класу Стульневського НВК - на сайті дистанційного навчання школи за посиланням ТУТ

Філія "Чернігівська ЗОШ І-ІІ ступенів "

Урок 35, 36 Тема: "Виробництво харчових продуктів, напоїв: особливості технологій виробництва, чинники розміщення. Виробництво харчових продуктів у нашому регіоні. Світові виробники харчових продуктів."
Завдання для учнів:
1) Опрацювати матеріал підручника § 35, 36 стор. 165-174.
2) Переглянути презентації: "Харчова промисловість України", "Виробництво продуктів харчування у світі" https://drive.google.com/drive/folders/1MwLUI3EMw2-O43UXC5u0MSUAEKA9cp5c
3) Переглянути відеоhttps://www.youtube.com/watch?v=PXTzCr6-Shk
4) Виконати дослідження "Українські та імпортні продукти у споживчому кошику моєї родини". Результати дослідження надіслати на мою електронну пошту.
5) Запитання для самоконтролю стор 170, 174

Навчальний тиждень:30 березня-03 квітня 


Навчальний тиждень: 06 квітня-10 квітня 


Урок 39 Тема: "Транспорт України. Транспортні вузли. Міжнародні транспортні коридори."
Урок 40 Тема: "Транспорт світу. Країни, що вирізняються високим рівнем розвитку залізниць і автошляхів. Міжнародні транспортні коридори."


Урок 44 Тема "Міжнародний туризм. Основні туристичні регіони світу"
Навчальний тиждень 27-30 квітня


Урок 45 Тема "Наука. Освіта"
Урок 46 Тема "Охорона здоров"я"

Навчальний тиждень 04-08 травня

Навчальний тиждень 12-15 травня
Навчальний тиждень 18-22 травня
Навчальний тиждень 25-29 травня

Географія 11 клас. (ОНВЗ Чернігівська Зош І-ІІІ ступенів ім. Темника)


Підручник: Географія (рівень стандарту): підруч для 11-го кл.закл.  заг. середн. освіти/ Віталій  Безуглий, Галини Лисичарова.- К.:Генеза,2019.-176 с.:іл.

Урок 23. Тема "Глобальна економіка. Глобальні ланцюги доданої вартості. Виробництво первинного сектору"

Завдання для учнів:
1) Опрацювати матеріал підручника § 20, 21 стор. 101-111.
2) Переглянути презентацію : "Глобальна економіка" https://drive.google.com/drive/folders/1S0X2BUkeIx4RhJMSFGvU2GmgO9Re2UFa
3) Запитання для самоконтролю стор 170, 111. Заповніть табл. (завд. 1 стор 111) та надішліть її на мою ел пошту.

Навчальний тиждень:30 березня-03 квітня 

Урок 24. Тема "Виробництво вторинного сектору. Практична робота № 8"

Навчальний тиждень: 06 квітня-10 квітня 


Урок 25 Особливості окремих складових третинного сектору. Формування "інформаційного суспільства"


Навчальний тиждень: 13 квітня-17 квітня

Урок 26 Політична географія і геополітика, їх складові.УВАГА! Далі усі завдання з географії для 11 класу розміщено на платформі Google Клас

код доступу 6baxeoc


Біологія 6 клас.

Підручник: Біологія: підруч для 6-х кл. загальноосв. навч.закл./І.Ю. Костіков та ін.- Видавничий дім "Освіта", 2014. - 256 с.: іл.

Урок 48 Тема:"Папороті, плауни, хвощі"
Завдання для учнів:
1) Опрацювати матеріал підручника: § 40, 41стор 177 -185.
2) переглянути відео за посиланням. Зверніть увагу на цикл розмноження рослин.
3) Дайте відповіді на запитання стор 181.185
4) Виконайте завдання (заповніть таблицю сто 185 завд. 1)


Навчальний тиждень:30 березня-03 квітня 

Урок 53. Тема "Рослинні угруповання. Значення рослин для існування на планеті"

Навчальний тиждень: 13 квітня-17 квітня 

Урок 54 Тематичне оцінювання "Різноманітність рослин"
Урок 55 Тема уроку "Особливості будови та живлення грибів"


Навчальний тиждень 21-24 квітня
Урок 57 Тема "Будова цвілевих грибів. Практична робота № 6"
Навчальний тиждень 27-30 квітня
Урок 58 Тема "Розмноження грибів"
Урок 59 Тема "Екологічні групи грибів"
Навчальний тиждень 04-08 травня
Урок 61 Тема "Лишайники"
Навчальний тиждень 12-15 травня

Біологія 7 клас.

Підручник: Біологія : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Валерій Соболь. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2015. – 288 с. : іл. Електронну версію підручника можна знайти за посиланням ТУТ


Урок50  Тема:"Розмноження тварин"


Завдання для учнів:


1) Опрацювати матеріал підручника § 44 стор. 189-192
2) переглянути презентацію за посиланням ТУТ
3) Занотуйте до зошита визначення: "нестатеве розмноження", "статеве розмноження". запам*ятайте їх.
4) Назвіть (можна записати до зошита) види статевого та нестатевого розмноження.
5)Дайте відповіді на запитання стор. 192.
6) Додаткове завдання (за бажанням) виконати міні проект"Турбота про потомство" стор 192. 
Роботу надіслати на мій e-mail


Навчальний тиждень:30 березня-03 квітня 
Урок 53 Поведінка тварин, методи її вивчення. Поведінкові реакції тварин.
Урок 54 Форми поведінки тварин. Вроджена і набута поведінка тварин


Навчальний тиждень 13-17 квітня 

Урок 57 Тема "Елементарна розумова діяльність тварин. Еволюція поведінки тварин"

Навчальний тиждень 27-30 квітня

Урок 58 Тема Узагальнення з теми "Поведінка тварин. Тематичне оцінювання"

Урок 59 Тема "Поняття про популяцію, екосистему та чинники середовища"

Навчальний тиждень 04-08 травня

Урок 64 Тема "Контрольна робота № 2"

Біологія 8 клас.


Підручник: Біологія: підруч для 8-х кл. загальноосв. навч.закл./ Валерій Соболь. - Кам*янець-Подільський: Абетка, 2016. - 288 с.: іл.Урок 50 Тема:Зір людини. Порушення зору. Лабораторне дослідження "Виявлення сліпої плями на сітківці ока", "Визначення акомодації ока"

Завдання для учнів:

1) Опрацювати матеріал підручника: стор 189 -192; стор 185-188 - повторити

2) переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=OlMPTsA5rKk


3) Виконайте лабораторне дослідження "Виявлення сліпої плями на сітківці ока" (стор 188)

4) Виконайте лабораторне дослідження "Визначення акомодації ока" (стор. 191)

5) Запитання для самоконтролю стор 188,192 

Навчальний тиждень:30 березня-03 квітня 


Урок 53 Тематичне оцінювання "Сенсорні системи"
Урок 54 Поняття про вищу нервову діяльність та її основні типи

Завдання з біології для учнів 8 класу Стульневського НВК - на сайті дистанційного навчання школи за посиланням ТУТ

Біологія 9 клас.
Підручник: Біологія: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ Р.В.Шаламов, Г.А.Носов, М.С. Каліберда .- Харків: Соняшник, 2017.-252 с.: іл.

Урок 46 Механізми видоутворення

Завдання для учнів:
1) Опрацювати матеріал підручника:§ 43 232-236

2) переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=NkhpyiftVVA

3) Запитання для самоконтролю стор 235-236Навчальний тиждень:30 березня-03 квітня

Урок 47-48 Еволюція людини. Етапи еволюції людини. Узагальнення з теми "Еволюція органічного світу. Тематичне оцінювання"
Урок 49-50 Біорізноманіття. Основи сучасної систематики. Основні групи живих організмів. 

Навчальний тиждень: 06 квітня-10 квітня 

Урок 51. "Екосистеми. Різноманітність екосистем"
Урок 52. "Харчові зв*язки, потоки енергії, колообіг речовин в екосистемах"

Навчальний тиждень 13-17 квітня 
Урок 53 Тема "Колообіг речовин в екосистемах. Екологічні фактори"
Урок 54 Тема "Стабільність екосистем"


Навчальний тиждень 21-24 квітня
Навчальний тиждень 27-30 квітняНавчальний тиждень 04-08 травня


Урок  64, 65 "Узагальнення і систематизація знань. Підсумковий урок"
Завдання для учнів:

1. Уважно перегляньте усі матеріали дистанційного навчання. Виконайте УСІ обов"язкові письмові завдання та надішліть їх для перевірки.
2. Опрацюйте корисні біологічні інтернет ресурси (стор. 349)1 коментар: